ATR Systém

Další unikátní vlastnost projektu Dreamers Family. ATR – Analysis Trade Result (Analýza Obchod Výsledek) je funkce na které se podílejí všichni členové projektu a její kvalita je tedy přímo úměrná …