Jak na intraday trading

Intraday trading, tedy trading který nás zajímá od timeframu D1 níže. Pozice jsou pak drženy v řádech minut, hodin, nebo maximálně pár dní. Zde je příklad, jak se na trhy …

ATR Systém

Další unikátní vlastnost projektu Dreamers Family. ATR – Analysis Trade Result (Analýza Obchod Výsledek) je funkce na které se podílejí všichni členové projektu a její kvalita je tedy přímo úměrná …

Key Level System (KLS)

Speciální algoritmus pro určování významných horizontálních úrovní, na kterých cena v minulosti reagovala a kde je také velký předpoklad, že na ně bude cena reagovat i v budoucnu. Tento unikátní …