Upozornění 

Veškeré informace poskytované na webu DREAMERS.FAMILY jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství ani investiční doporučení. Veškeré informace na webu DREAMERS.FAMILY představují pouze subjektivní názory autorů a uživatelů webu DREAMERS.FAMILY, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu DREAMERS.FAMILY, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích, v článcích, v online kurzech, přidružených sociálních sítích (facebook ,telegram, instagram, youtube a twitter) či v příspěvcích uživatelů zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Rozhodnutí obchodovat na burze s finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškeré nástroje, scripty, software a veškeré ostatní nástroje používané či stažitelné přes web DREAMERS.FAMILY jsou určeny pouze ke studijním účelům na demo účtech a každý uživatel si nese plnou odpovědnost za jejich užití.Autoři projektu si vyhrazují právo tyto podmínky kdykoli změnit dle uvážení.

Členství:

 1. Členem skupiny Dreamers je každý, kdo se zaregistruje na stránkách DREAMERS.FAMILY!
 2. Od každého člena se čeká jakékoli minimální zapojení a snaha být aktivním a přínosným členem komunity!
 3. Pokud bude člen dlouhodobě neaktivní, může být jeho účet omezen.
 4. Veškerá aktivita každého člena probíhá na platformě MT4 , která je napojena na brokera Purple Trading. Jiné účty nejsou v našem projektu podporovány.

Trading úrovně

Na portále DREAMERS.FAMILY existují 3 úrovně do kterých se uživatelé mohou zařadit.

 1. BASIC – Základní – každý uživatel začíná vždy v této úrovni.
 2. PROFI – Profesionální – do této úrovně se může uživatel zařadit splněním nastavených pravidel v BASIC úrovni.
 3. ELITE – Elitní skupina – do této úrovně se může uživatel zařadit splněním nastavených pravidel v PROFI úrovni.

Trading úrovně – pravidla

 • Plnění probíhá pouze v systému RiskRewardRatio (RRR) , jiná forma plnění není možná.
 • Plnění limitů je vyjadřováno pomocí STAR SYSTÉMU, kdy uživatel za splnění limitu v daném období získá hvězdu, která vyjadřuje splnění limitu. Dle počtu získaný či ztracených hvězd je pak uživatel přesouván mezi trading úrovněmi dle nastavených pravidel.
 • Aktuální stav nasbíraných hvězd pro danou úroveň, může uživatel sledovat v tabulce výsledků, nebo svém dashboardu na portále Dreamers Family.

  Zařazení do úrovně dle počtu hvězd:
  BASIC -> 0-2 hvězdy
  PROFI -> 3-5 hvězd
  ELITE -> 6 hvězd
  ( bez nulového měsíce v PROFI)

Pravidla pro kvalifikaci v RRR

Uživatel musí v tomto systému zadat velikost SL před otevřením samotného tradu. Tímto systém získá informaci o velikosti R, které pak sleduje. Nezáleží tedy na velikosti SL. Například pokud uživatel otevře trade se SL 20 pip’s a TP nastaví 1:1 bude v případě zasažení TP vyhodnoceno jako +1R.

BASIC

Uživatel se snaží každý měsíc obchodovat tak, aby splnil nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v RRR, počítaných z obchodů, které provádí na demo účtu přiděleném k tomuto účelu na platformě MT4. Sledované období jsou vždy poslední 3 měsíce.

LIMITY PRO BASIC:

 • 1 měsíc – Limit pro zisk: +5R –  Limit pro ztrátu: -5R

Splněním všech těchto podmínek za sledované období bude uživateli připsána hvězda.
Za 3 nasbírané hvězdy v úrovní BASIC přejde uživatel do vyšší úrovně PROFI.
Nesplněním podmínek ztrácí uživatel všechny nasbírané hvězdy v úrovní BASIC .

PROFI

Uživatel musí každý měsíc splnit nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v RRR!

PLnění limitů PROFI :

Vyhodnocení je odvislé o konečného počtu R na konci měsíce a vyjádřené získáním,  nebo odebráním hvězd dle STAR SYSTÉMU :

 • 5R a více            -> zisk 1 hvězdy
 • 2,5R až 4,9R      -> zisk 0 hvězd
 • 0R až 2,4R         -> ztráta 1 hvězdy
 • -2,5R až -0,1R   -> ztráta 2 hvězd
 • -5 až -2,6R        -> ztráta 3 hvězd

   

ELITE

Postup do této úrovně je možný pouze z PROFI úrovně.
Kvalifikace do ELITE musí být realizována pouze z LIVE účtu a trader musí získat 3 hvězdy za sebou, bez nulového měsíce.(zisk 0 hvězd)
Trader bude zařazen do Elitního týmu a dostane veškeré výhody, které ELITE úroveň aktuálně nabízí a je také povinen dodržovat interní pravidla této úrovně.

Převoditelnost RRR do dalších období:

 • BASIC – nemá možnost převodu RRR do dalších období!
 • PROFI – Pokud uživatel získá v aktuálním měsíci více jak 5R, bude cokoli nad 5R až do výše 10R, použito k plnění v příštím měsíci.

Pravidla pro všechny úrovně:

 • Maximální počet otevřených obchodů na jednom páru : 3 včetně čekajících pokynů!
 • Maximální celkový počet obchodů v jednom dni : 4 včetně čekajících pokynů!
 • Pro všechny úrovně platí vždy konečný výsledek za dané období – měsíc!
 • Počet obchodních dnů respektive začátek a konec měsíce určí vždy správci (nemusí se přesně shodovat s kalendářním měsícem)!.

Pravidla vzájemného kopírování obchodů.

 • Kopírování obchodů je dobrovolné a je realizováno na základě rozhodnutí a svobodné vůle každého člena a mělo by být využíváno jen jako edukační nástroj, tedy pouze na demo účtech s virtuálními penězi.
 • Pokud člen použije kopírování obchodů jinak než jako edukační nástroj, vystavuje se riziku ztráty finančních prostředků a nese si za to plnou zodpovědnost.
 • Každý člen, který se účastní kopírování skrze poskytnuté nástroje tak činí dobrovolně a zodpovídá si za případné ztráty.
 • Každý člen si nastavuje riziko, dle svého uvážení a nese za něj plnou zodpovědnost.
 • Nikdo z ostatních členů a účastníků kopírování obchodů není zodpovědný za případnou vygenerovanou ztrátu ostatním členům.
 • Kopírování je umožněno pouze členům PROFI a ELITE úrovně a to pouze na účty vedené u brokera Purple Trading.
 • Tvůrci projektu Dreamers Family jsou v tomto případě pouhým poskytovatelem technologie a jsou proto vyloučeny z jakékoli odpovědnosti vyplývající z využíváním této technologie ostatními členy projektu.
 • Kopírování obchodů skrze nástroje projektu Dreamers Family, nebo jejich pouhého používání je automaticky vyjádřením souhlasu s těmito pravidly.

Přístup k vzájemnému kopírování obchodů dle jednotlivých úrovní.

 • BASICnemá přístup k vzájemnému kopírování obchodů.
 • PROFI má plný přístup k vzájemnému kopírování obchodů PROFI úrovně.
 • ELITE má plný přístup k vzájemnému kopírování obchodů PROFI a ELITE úrovně.
  – Výhody vyplývající z investorského programu

Výhody vyplývající ze spolupráce s brokerem Purple Trading

Abychom mohli pro naše členy Dreamers Family dostat ty nejlepší možné podmínky, bylo nutné navázat spolupráci s těmi nejlepšími, kteří na našem trhu působí.

Dreamers Family oficiálně spolupracuje s Purple Trading. Veškeré info o tomto brokerovi se dozvíte na jejich stránkách Purple-Trading!

Jako nový člen Dreamers.Family si můžete založit účet s výhodnějšími PRIME podmínkami.

Jako trader PROFI úrovně, máte možnost otevření ECN obchodního účtu s VIP podmínkami (tabulka typů účtů je zde), dle následujících podmínek:

 • Na VIP podmínky mají nárok nový i stávající klienti Purple. Podmínka je jen zařazení do PROFI úrovně portálu Dreamers.Family

Pro zřízení nových účtů, nebo jakýchkoli nejasností, nás kontaktujte.

Upozornění: Pokud se rozhodnete si účet založit sami, berte prosím na vědomí, že nemůžeme garantovat to, že dostanete všechny možné výhody vyplývající z naší spolupráce s Purple Trading.(např. páka 1:400, správná klasifikace a zařazení dle investičního dotazníku atd…). Jako člen Dreamers.Family můžete požádat o pomoc a otevřít účet s naší asistencí. 


Zapojení do investorského programu

 

Všichni členové Dreamers.Family mají možnost se zařadit do investorského programu.
Zapojení je možné po odeslání formuláře na těchto stránkách, kde také najdete veškeré informace.