Pravidla projektu

Členství

Členem skupiny Dreamers Family (v tomto textu také označován jako jen „Projekt“)  je každý, kdo se zaregistruje na stránkách DREAMERS.FAMILY

Veškerá aktivita každého člena probíhá na LIVE či DEMO účtech Brokera Purple Trading. Účty jiných brokerů nejsou podporovány. Jak účet získat se dozvíte na této stránce .

Členství jednotlivých členů, může být na základě rozhodnutí tvůrců projektu kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončeno či může být zamezen, nebo omezen přístup k jednotlivým funkcím a nástrojům.

Ověřovací zkouška

Ověřovací zkouška se skládá ze 2 fází, kdy musí uživatel splnit jednotlivé podmínky.

Kompletní podmínky a pravidla ověřovací zkoušky jsou dostupná na této stránce. 

Poskytujeme 2 druhy ověřovací zkoušky:

Demo ověřovací zkouška:
Tato zkouška je dostupná všem registorvaným členům, kteří mají ve svém profilu propojený účet DEMO, nebo LIVE od Purple-Trading.
Zkouška obsahuje pouze 2 ověřovací fáze a nekončí udělením Fundovaného účtu. Po splnění, nebo nesplnění dojde k automatickému resetu. Díky tomu může uživatel nekonečně testovat ověřovací proces dle libosti.

LIVE ověřovací zkouška:
Pro zahájení LIVE zkoušky je třeba složit vratnou kauci, která je vratná dle pravidel výzvy. Po zaplacení je správcem zkouška aktivována a uživatel začíná s plněním. 
Plnění probíhá dle rozhodnutí uživatele a nezáleží, zda bude realizováno z DEMO či LIVE Purple-Trading účtu uživatele.
Po splnění ověřovací zkoušky bude uživateli vrácena kauce(dle pravidel výzvy) a zřízen Fundovaný účet, který bude propojen s profilem uživatele.
Pokud uživatel ověřovací zkoušku nesplní, dojde k propadnutí kauce, která byla složena před začátkem výzvy.

Systém plnění ověřovací zkoušky

Ověřovací zkouška má svá specifika, která je nutné dodržovat. 

1. Plnění limitů probíhá pouze v systému Risk Reward Ratio (RRR).
2. Limit maximální ztráty RRR je nastaven na -5R s hodnotou R=100 EUR

Pokud  tedy uživatel přenese obchod pomocí senderu do DF systému, automaticky se započítává obchod o velikosti 1R s hodnotou 100 EUR. Pokud chce uživatel nižší hodnotu než 100 EUR, musí to provést snížením velikosti R. 

Příklad: Trader chce riskovat 50 EUR na každý obchod. V senderu tedy musí nastavit velikost R na hodnotu 0,5, tím se z původního R za 100 EUR přenese pouze polovina R, tedy 50 EUR. 
Snižování/navyšování R je plně v kompetenci tradera a je na pouze na něm jaký Money Management si zvolí, je omezen pouze maximální povolenou ztrátou -5R.

Pravidla využívání nástrojů a technologií v rámci projektu i mimo něj

Tyto pravidla platí pro všechny dostupné  programy, prostředí , skripty, návody, výukové lekce a jakékoli jiné systémy,  které jsou poskytovány zdarma v rámci projektu Dreamers Family. Obecně jsou nazývány „nástroje“

Použití nástrojů je dobrovolné a je realizováno na základě rozhodnutí a svobodné vůle každého člena a mělo by být využíváno zodpovědně.

Pokud člen Dreamers Family použije jakýkoli nástroj, vystavuje se možnému riziku ztráty finančních prostředků a nese si za to plnou zodpovědnost, činí tak dobrovolně a zodpovídá si za případné ztráty.

Každý člen si při použití nástrojů nastavuje riziko dle svého uvážení a nese za něj plnou zodpovědnost.

Nikdo z ostatních členů či jiných účastníků zapojených do užití nástrojů není zodpovědný za případnou vygenerovanou ztrátu ostatním členům, nebo jakýmkoli jiným účastníkům.

Tvůrci projektu Dreamers Family jsou v tomto případě pouhým poskytovatelem technologií či nástrojů a jsou proto vyloučeny z jakékoli odpovědnosti vyplývající z jejich využíváním v projektu Dreamers Family i mimo něj a to všemi členy i nečleny projektu.

Tvůrci projektu Dreamers Family, nenesou žádnou zodpovědnost za užití vlastních nástrojů jednotlivých členů v rámci projektu a takové užití je na plné zodpovědnosti jednotlivých členů. 

Využití jakéhokoli dostupného nástroje projektu Dreamers Family, je automaticky vyjádřením souhlasu s těmito pravidly, stejně tak je za souhlas s těmito pravidly považována i samotná registrace uživatele do projektu Dreamers Family, skrze registrační formulář na stránkách projektu (www.dreamers.family) 

 

Pravidla fungování uživatelů

UŽIVATEL SE STATUSEM „FULL“ 
Každý uživatel, který v systému projektu ověřený ECN trading účet Brokera Purple-Trading . Takový uživatel má plný přístup ke všem systémům a nástrojům projektu.

UŽIVATEL SE STATUSEM „SUSPENDED“ 
Každý uživatel, který nemá v systému projektu ověřený ECN trading účet Brokera Purple-Trading. Takový uživatel nemá plný přístup ke všem systémům a nástrojům projektu.

Definice rolí používaných v projektu

UŽIVATEL
Je každý kdo není PROVIDER, nebo FOLLOWER
 

FOLLOWER
Je každý, kdo si v sekci „Můj profil“ nastaví funkci „Following“  a použije nástroj Follower ve své platformě MT4.

Following má dvě varianty: 

1. Following ZDARMA – možnost nastavit sledování PROVIDERA, který má u svého Nicku(přezdívky) uvedeno FREE. Takový following je zdarma.

2. Following PLACENÝ – možnost nastavit sledování PROVIDERA, který požaduje za svoje sledování odměnu. Výše a styl této odměny je uveden v profilu PROVIDERA, nebo v závorce u jeho Nicku(přezdívky) při nastavování Followingu. Také jsou tito provideři označeny ve výsledkové tabulce symbolem %,nebo $ 

Placení Followingu
Placení probíhá na měsíční bázi a její výše je vypočítána na základě formy, kterou PROVIDER zvolil. 

1. % ze zisku
– Pokud provider preferuje tuto možnost, obdrží Follower na konci měsíce částku, kterou uhradí Providerovi. Tato částka je počítaná ze zisku, který provider vytvořil na účtu Followera. Pokud Provider na účtu Followera nevytvořil zisk je částka stanovena na 0 a nedojte tedy k žádnému účtování.

2. Fixní částka – Pokud provider preferuje tuto možnost, obdrží Follower na konci měsíce částku, kterou uhradí Providerovi. Tato částka odpovídá nastavení Providera, který tuto částku nastavil ve svém profilu. Podmínkou zaplacení je povinnost Providera skončit v rámci účtovaného měsíce v plusu. Pokud Provider skončí ve ztrátě, fixní částka nebude účtována.

Veškeré platby realizované v rámci projektu jsou pouze mezi Providerem a Followerem. Projekt Dreamers Family, nemá žádnou účast na těchto transakcích. Je pouze jejich validátorem, tedy pouze ověřuje, zda platba proběhla či nikoli. 

Placení probíhá bankovním převodem, nebo formou konkrétních kryptoměn, které jsou pro platby podporované. 

Provider i Follower mají ve svém profilu zadané adresy své krypto peněženky a IBAN bankovního účtu pomocí kterých realizují své platby. 
Pokud vznikne nutnost platby za Following, systém o tom informuje Followera a sdělí mu částku a adresu Providerovi peněženky, nebo IBAN na který Follower zašle stanovenou částku.

Zaplacení a povinnost Followera není nijak vymáhatelná a je pouze na vůli Followera zda je ochoten částku uhradit. Na uhrazení má Follower 3 dny od obdržení upozornění o nutnosti uhradit odměnu Providerovi. Pokud to neudělá bude jeho status změněn na „SUSPENDED“ a veškeré funkce a systémy budou omezeny a to do doby, dokud nebudou vyrovnány všechny jeho závazky vůči Providerům. 

 

DOPORUČENÍ PRO FOLLOWERY
Před samotným Followingem si zjistěte u každého Providera maximum informací o stylu obchodování, jako je počet obchodů, MoneyManagenet a ostatních věcech, které vám umožní udělat si celkový přehled ke správnému následování.
 

Nezačínejte Following v průběhu měsíce, doporučujeme začínat vždy na začátku měsíce. Pokud to uděláte v průběhu, nemusí se shodovat výsledek se skutečným výkonem Providera.

    

PROVIDER 
Je každý, kdo si v sekci „Můj Profil“ nastaví funkci „Providing“. 

Providing má tři varianty: 

1.Providing ZDARMA – Pokud Provider nenastaví ve svém profilu v sekci Providing hodnoty položek: „Procenta ze zisku“ , nebo „Fixní odměna“ je systémově považován za providera FREE a je možné ho následovat Followery zdarma.

2.Providing PLACENÝ – Pokud Provider nastaví ve svém profilu v sekci Providing hodnoty položek: „Procenta ze zisku“ , nebo „Fixní odměna“ stane se automaticky placeným Providerem a může od Followerů obdržet odměnu v nastavené výši. 

3.PLACENÝ ATR Providing – Providing provozovaný skrze systém ATR, tedy pouze obrazovou a textovou formou. Za Tuto funkci je možné od Followerů dostávat stanovenou fixní částku. 

Platby za Providing 
Každý měsíc obdrží Provider od systému částku, kterou by měl obdržet od svých Followerů. Tato částka není nijak vymahatelná a je jen na vůli Followerů zda odměnu zašlou. Nicméně pokud ne, bude Follower systémově omezen do doby, dokud částku Providerovi neuhradí.

 

DOPORUČENÍ PRO PROVIDERY
Prezentujte se a podávejte o svém tradingu maximum informací. To vám určitě zaručí vyšší popularitu a hojnější následování ostatními členy projektu.

Ve svém profilu zveřejněte váš trading styl s popisem MoneyManagementu, který bude sloužit ke snadnému pochopení vašich záměru v rámci jednotlivých obchodů samotnými Followery.

 

Povolené aktivity v rámci projektu

Možnost nabízet placenou formu Mentoringu – Je pouze na vaší dohodě s ostatními členy, kteří projeví zájem se od vás učit nad rámec komunity za vaší stanovenou odměnu. Forma placení za tyto služby je pouze mezi vámi a není to nijak systémově podporováno.

Možnost nabízet autorské nástroje – Pokud jste autorem nějakého nástroje a nechcete ho poskytovat v rámci projektu zdarma, můžete jej nabízet členům komunity. Placení je opět předmětem vaší dohody s jednotlivými členy a není to systémově podporováno. 

Podminky pro nabízení služeb a nástrojů:
Musíte být autorem nabízeného nástroje či služby
Nástroj či služba nesmí obsahovat škodlivé funkce narušující fungování projektu Dreamers Family či cokoli co by mohlo jakkoli ohrožovat uživatele projektu. 
Tvůrci projektu mohou kdykoli omezit či zakázat šíření a propagaci nástroje či služby, pokud to uznají za vhodné . 

Zakázané aktivity v rámci projektu

V rámci projektu je zakázáno:
Oslovovat jednotlivé členy s nabídkami čehokoli. Veškeré nabídky, které splňují pravidla, musí být oznamovány na Telegramových chatech projektu. 
Propagaci jakýchkoli služeb a nástrojů, které nejsou vaše autorské.
Zákaz šíření placených služeb a nástrojů bez vědomí a povolení samotných autorů. 
Zákaz šíření vlastních referral linků, A
ffiliate odkazů či jakýchkoli jiných provizních záležitostí třetích stran a jejich služeb. 

Jakékoli porušení pravidel či také nevhodné chování v rámci komunity, může vést ke zrušení členství v projektu Dreamers.Family a  trvalému zamezení přístupu.

 

Tyto pravidla jsou dostupná pouze v rámci našeho portálu na webové adrese: https://dreamers.family/pravidla-projektu/ a každý člen je automaticky odsouhlasil samotnou registrací do projektu Dreamers.Family či samotným  přihlášením do systémů tohoto projektu. Pravidla jsou platná ve znění v jakém se na webové adrese zrovna nachází. Není povinnost provozovatelů a tvůrců projektu Dreamers Family informovat uživatele o jejich případných změnách. 

Tvůrci projektu Dreamers Family  si vyhrazují právo kdykoli podmínky změnit dle vlastního uvážení.