PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

1.           Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1.   Správcem Vašich osobních údajů je Jan Hampejs (dále jen „správce“).

1.2.     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty  info@dreamers.family , telefon +420 773010533.

1.3.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2.          Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3.          Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání různých informačních sdělení a případnou komunikaci správce s  Vaší osobou.

3.2.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.          Doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.          Další příjemci osobních údajů

5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra.

6.          Práva subjektu údajů

6.1.   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.     Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš  souhlas se  zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@dreamers.family .

 6.3.     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Zpracovatelská smlouva

1.            Totožnost a kontaktní údaje správce a zpracovatele

1.1. Poskytovatel (Jan Hampejs) je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů, tedy návštěvníků webu Uživatelů, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (provozovatel webu) je správcem těchto údajů.

1.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na webu dreamers.family

2.            Rozsah zpracování osobních údajů

2.1.Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.2 – 2.10. těchto podmínek ve Zpracovatelské smlouvě.

2.2. Poskytovatel zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje v rozsahu běžných osobních údajů.

2.4. Poskytovatel bude v rámci automatizovaného zpracování osobní údaje ukládat do databáze uložené na hardwaru Poskytovatele, chránit, zabezpečovat, zálohova, třidit a likvidovat.

2.5. Poskytovatel vytvoří takové softwarové nástroje, které Uživateli usnadní splnění žádostí klientů Uživatele o výkon práv subjektů údajů stanovených v GDPR, především práva na výmaz, práva na informování a přenositelnost informací.

2.6. Osobní údaje jsou uloženy pouze na hardwaru Poskytovatele, jeho vlastních serverech nebo jeho spolupracujících partnerů. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje pro účel poskytování webového řešení dreamers.family

 2.8.    Poskytovatel nebude využívat zpracovávané osobní údaje klientů Uživatele pro vlastní potřebu a za jiným účelem než je plnění smlouvy. 2.9.     Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu.

2.10.     Uživatel uděluje povolení se zapojením spolupracujících firem, kterou je firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra.

3.          Ochrana osobních údajů

3.1. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich ztrátě.3.2. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel i spolupracující firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra. pomocí nich zajišťuje jejich neustálou integritu a zabezpečení proti zneužití.3.3. Poskytovatel prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. Které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a spolupracujících firem dle čl. 2.10 těchto podmínek a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.3.4. Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (například pro zákonné potřeby Policie).

4.           Cookies a prohlížení webu

Pro fungování našeho webu využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, preferenční, statistické a marketingové. 

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si objednat náš webinář. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Využíváme také preferenční cookies, ty umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si webové stránky budou pamatovat třeba vámi preferovaný jazyk webu. K jejich použití potřebujeme váš souhlas, který můžete kdykoli odmítnout . Pokud však tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat tak, aby vám jeho použití 100% vyhovovalo.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas. s jednou výjimkou. Sledovat pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek můžeme i bez vašeho souhlasu, protože tyto cookies téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout . 

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete také odmítnout.

V tabulce níže najdete i neklasifikované cookies, které jsou v procesu klasifikace s poskytovateli jednotlivých cookies. Jakmile je klasifikujeme, přiřadíme je do jedné ze skupin cookies popsaných výše.

Závěrečné ustanovení

Kdokoliv má právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Uživatel se zavazuje, bez zbytečného prodlení, nahlašovat všechny jemu známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek.

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami automaticky dokončením registrace prostřednictvím internetových formulářů na stránkách a podstránkách dreamers.family

Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.května 2019. Provozovatel a správce si vyhrazuje právo tyto podmínky, kdykoli dle potřeby změnit.