Panel manuál nastavení (free verze)

HomeNástroje & SlužbyTrading panelPanel manuál nastavení (free verze)

Zde najdete popis nastavení Free verze Trading panelu. 


 

Pro snadné vyhledávání jednotlivých komponent použijte  CTRL+F 

Nastavení panelu vyvoláte pokaždé, když kliknete na ikonu smajlíka v pravém horním rohu grafu. Pokud budete nastavení jakkoli měnit, je třeba ho také uložit, aby Jste si ho mohli opětovně kdykoli nahrát. Nastavení se ztratí vždy, když odstraníte panel z grafu.


Magic Number

Slouží k identifikaci v případě, že na jedné MT4 platformě používáte více než jeden panel. Pokud používáte jeden, nechte nastavenou defaultní hodnotu.

Stejně tak Můžete díky MagicNumber(MN) rozřazovat jednotlivé trady do skupin a následně je i dle MN samostatně řídit. 

MagicNumber

změní číselnou hodnotu 

Trailing Stop Settings // Nastavení Trailing Stop

Automatické posouvání Stoplossu. Hodnota se musí vždy zadat před otevřením obchodu, aby byla součástí komentu samotného tradu a zadává se do příkazového řádku panelu.

Tvar zápisu např: TS-100-150-50 znamená, že se Stoploss automaticky posune o 100 bodů,  pokud se cena vzdálí od OpenPrice(v profitu) o 150 bodů. Následně se bude Stoploss posouvat o dalších 100 bodů, pokaždé, když se cena vzdálí o dalších 50 bodů. 
Hodnotu “TS” a “-” lze nahradit za vlastní hodnoty.

tsCommentContain

Zkratka uvádějící Trailing Stop, která může být libovolně změněna 

tsStringSeparator

Oddělovač hodnot Trailing Stop, která může být libovolně změněna

Recognizing Unknown Objects// Rozpoznávání neznámých objektů

Panel pracuje s grafickými objekty v rámci MT4. Pokud používáte dodatečné indikátory, které generují své vlastní obekty(trendline,hor. linky, recktangle atd), můžete je nechat panelem identifikovat, nebo nastavit, aby je ignoroval. 

příklad: pokud budete mít nějaký objekt, který má v nazvu text „Hello“, tak to pak může vypadat následovně:

unknownObjectRecognize

Povolí(true) / zakáže(false) rozpoznávání neznámých objektů na grafu

unknownObjectsIgnoreAll

Povolí(true) / zakáže(false) funkci ignorování všech neznámých objektů na grafu

unknownObjectStringSeparator

Nastavení separátoru hodnot pro unknownObjectContainTheString

unknownObjectContainTheString

Seznam názvů objektů, které má panel rozpoznat. Jednotlivé názvy oddělujte středníkem “; “, nebo znakem , který Jste nastavili v unknownObjectStringSeparator

Report and ScreenShots Setings // Vytváření reportů a nastavení ScreenShotů

Panelem Můžete generovat trading historii do souboru .CSV. V nastavení jednoduše nastavíte časové rozmezí od-do a stisknete na panelu symbol “R” dojde k vytvoření souboru s požadovanými daty a alertovací okno Vám oznámí, kde se přesně soubor nachází.
Reportovat můžete buď všechny hodnoty, nebo pouze hodnoty dle konkrétního Magic Number k tomu slouží parametr “ReportOnlyWithMagicNumber”

Stiskem “S” vytvoříte screen aktuálního grafu a alertovací okno Vám také oznámí cestu k souboru, který vytvořil

decimalSeparator

CSV oddělovač

reportFrom

Začátek reportovacího období

reportTo

Konec reportovacího období

reportOnlyWithMagicNumber

Povolí(true) / zakáže(false) reportování podle konkrétního Magic Number.

Note (Text/Label) Settings // Nastavení rychlých poznámek

Funkce pro rychlé poznámky přímo v grafu. Poznámka se vyvolá stiskem klávesové zkratky “N”

objectTypeForNote

Volba typu objektu TEXT / LABEL 

visibilityNotesAndPaints

ShowNoteOnlyOnTFWhereItWasCreated – poznámka se zobrazí pouze na Timeframu, kde byla vytvožena 
ShowNoteAlsoOnLowerTFs – Zobrazí poznámku také na nižších Timeframech

noteColor

Barva fontu poznámky

noteFont

Výběr Fontu poznámky

noteFontSize

Výběr velikosti Fontu poznámky

General Objects Settings // Základní nastavení objektů

Text box item sample content

visibilityObjectsFromLowerTFs

Povolí(true) / zakáže(false) zobrazování objektů z nižších Timeframů na vyšších

R/S Zones Color Settings // Základní nastavení S/R úrovní

Automatické obarvování objektů, dle polohy aktuální ceny. Cena nad objektem=Support, cena pod objektem=Rezist

autoColouredSupportAndRezist

povolí/zakáže funkci automatického přebarvování

colorZoneRezist

výběr barvy pro Rezist zóny

colorZoneSupport

výběr barvy pro Support zóny

colorTLRezist

 výběr barvy pro Rezist Trendline

colorTLSupport

 výběr barvy pro Support Trendline

colorHLRezist

 výběr barvy pro Rezist horizontální linky

colorHLSupport

 výběr barvy pro Support horizontální linky

Zones and Channels Settings // Základní nastavení S/R úrovní zón a kanálů

Každá zóna může mít specifické atributy pro daný Timeframe. Tedy barva, styl atd. Stejné nastavení pro zony ovlivňuje i nastavení kreslení kanálů. 

Zónu můžeme zakreslit pomocí klávesové zkratky “Z”

drawZoneWithLongTime

– true zakreslí nekonečnou zónu od polohy kurzoru
– false zakreslí krátkou  zónu od polohy kurzoru 
                                                      
Volbu mezi krátkou a dlouhou zónou můžete také provádět pomocí klávesové zkratky “W” která slouží jako přepínač. poté se zóna normálně nakreslí pomocí klávesy”Z”

drawChannelWithRay

– true zakreslí nekonečný kanál od polohy kurzoru
– false zakreslí krátký  kanál od polohy kurzoru  

drawChannelAsBackround

– true zakreslí vyplněný kanál
– false zakreslí nevyplněný kanál

 

periodMNColorZone

výběr barvy zóny MN Timeframu

periodMNStyleZone

výběr stylu čáry zóny MN Timeframu

periodMNWidthZone

výběr síly čáry zóny MN Timeframu

periodMNAsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodW1ColorZone

výběr barvy zóny W Timeframu

periodW1StyleZone

výběr stylu čáry zóny W Timeframu

periodW1WidthZone

výběr síly čáry zóny W Timeframu

periodW1AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodD1ColorZone

výběr barvy zóny D1 Timeframu

periodD1StyleZone

výběr stylu čáry zóny D1 Timeframu

periodD1WidthZone

výběr síly čáry zóny D1 Timeframu

periodD1AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodH4ColorZone

výběr barvy zóny H4 Timeframu

periodH4StyleZone

výběr stylu čáry zóny H4 Timeframu

periodH4WidthZone

výběr síly čáry zóny H4 Timeframu

periodH4AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodH1ColorZone

výběr barvy zóny H1 Timeframu

periodH1StyleZone

výběr stylu čáry zóny H1 Timeframu

periodH1WidthZone

výběr síly čáry zóny H1 Timeframu

periodH1AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodM30ColorZone

výběr barvy zóny M30 Timeframu

periodM30StyleZone

výběr stylu čáry zóny M30 Timeframu

periodM30WidthZone

výběr síly čáry zóny M30 Timeframu

periodM30AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodM15ColorZone

výběr barvy zóny M15 Timeframu

periodM15StyleZone

výběr stylu čáry zóny M15 Timeframu

periodM15WidthZone

výběr síly čáry zóny M15 Timeframu

periodM15AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodM5ColorZone

výběr barvy zóny M5 Timeframu

periodM5StyleZone

výběr stylu čáry zóny M5 Timeframu

periodM5WidthZone

výběr síly čáry zóny M5 Timeframu

periodM5AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

periodM1ColorZone

výběr barvy zóny M1 Timeframu

periodM1StyleZone

výběr stylu čáry zóny M1 Timeframu

periodM1WidthZone

výběr síly čáry zóny M1 Timeframu

periodM1AsBackround

– true zakreslí vyplněnou zónu
– false zakreslí nevyplněnou zónu

HLines and TrendLines Settings // Nastavení horizontálních linek a Trendline

Každá Trenline může mít specifické atributy pro daný Timeframe. Tedy barva, styl atd. Stejné nastavení pro Trendline ovlivňuje i nastavení kreslení horizontální úrovní. 

Trendline můžeme zakreslit pomocí klávesové zkratky “L” stačí jen zamířit myší na grafu odkud TL chcete zakresli a stisknout klávesu „L“

Zkrácená varianta trenline se zakreslí stiskem „W“ a poté „L“ 
Trendline T3 (trendline se 3 odrazy, podle DF pravidel) můžeme zakreslit „shift“+“L“ (jedná se pouze o barevné rozlišení od klasické Trenline)

Horizontální úroveň můžeme zakreslit pomocí klávesové zkratky „H“

drawTrendLineWithRay

– true zakreslí vždy nekonečnou Trendline od pozice kurzoru v grafu
– false zakreslí vždy krátkou Trenline od pozice kurzoru v grafu

periodColorT3Line

Nastavení barvy T3 Trendline

periodMNColorLine

výběr barvy Trendline MN Timeframu 

periodMNColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně MN Timeframu 

periodMNStyle

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně MN Timeframu

periodMNWidth

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně MN Timeframu

periodW1ColorLine

výběr barvy Trendline W1 Timeframu 

periodW1ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně W1 Timeframu 

periodW1Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně W1 Timeframu

periodW1Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně W1 Timeframu

periodD1ColorLine

výběr barvy Trendline D1 Timeframu 

periodD1ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně D1 Timeframu 

periodD1Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně D1 Timeframu

periodD1Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně D1 Timeframu

periodH4ColorLine

výběr barvy Trendline H4 Timeframu 

periodH4ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně H4 Timeframu 

periodH4Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně H4 Timeframu

periodH4Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně H4 Timeframu

periodH1ColorLine

výběr barvy Trendline H1 Timeframu 

periodH1ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně H1 Timeframu 

periodH1Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně H1 Timeframu

periodH1Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně H1 Timeframu

periodM30ColorLine

výběr barvy Trendline M30 Timeframu 

periodM30ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně M30 Timeframu 

periodM30Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně M30 Timeframu

periodM30Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně M30 Timeframu

periodM15ColorLine

výběr barvy Trendline M15 Timeframu 

periodM15ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně M15 Timeframu 

periodM15Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně M15 Timeframu

periodM15Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně M15 Timeframu

periodM5ColorLine

výběr barvy Trendline M5 Timeframu 

periodM5ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně M5 Timeframu 

periodM5Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně M5 Timeframu

periodM5Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně M5 Timeframu

periodM1ColorLine

výběr barvy Trendline M1 Timeframu 

periodM1ColorLineChartLine

výběr barvy Horizontální úrovně M1 Timeframu 

periodM1Style

výběr stylu čáry Trendline a Horizontální úrovně M1 Timeframu

periodM1Width

výběr síly čáry Trendline a Horizontální úrovně M1 Timeframu

Panel Corner Info Settings // Nastavení zobrazení panelových informací

Informace obsahující:
nastavení MagicNumber
na jakém Timeframu  a trhu se aktuálně nacházíte
Kolik zbývá času do uzavření(Close) aktuální svíce Timeframu na kterém se aktuálně nacházíte.
Můžete také libovolně měnit pozici daného textu v grafu.

        
  

panelCornerInfoCornerType

nastavení pozice info textu na grafu:
Left upper chart corner – Levý horní roh grafu
Right upper chart corner – Pravý horní roh grafu
Left lower chart corner – Levý dolní roh grafu
Right lower chart corner – Pravý dolní roh grafu

 

 

panelCornerInfoAnchorType

ukotvení pozice info textu na grafu:
Left upper corner – Levý horní roh 
Left side´s center – Střed levé strany
Left lower corner – Levý dolní roh 
Lower lines´s center – Dole uprostřed
Right upper corner – Pravý horní roh 
Right side´s center – Střed pravé strany
Right lower corner – Pravý dolní roh 
Upper lines´s center – Nahoře uprostřed
Center – uprostřed

panelCornerInfoX

Odsazení od aktuálního rohu podle osy X

panelCornerInfoY

Odsazení od aktuálního rohu podle osy Y

panelCornerInfoTextColor

Barva info textu

panelCornerInfoTextSize

Velikost fontu info textu

panelCornerInfoTextFont

Změna fontu info textu

Order Settings // Nastavení obchodování a MoneyManagementu

Panel má široké nastavení práce s obchody a výpočtů pro MM. Můžete otevírat pozice na základě lotů, %, nebo fixní částky. Také je panel připraven pracovat v systému RRR, který traderovi dává možnost plnohodnotně využívat plného potenciálu moneymanagementu.

useMM

True – povolí panelu využívat nastavení pro Moneymanagement
False – zakáže panelu využívat nastavení pro Moneymanagement

MM_value

Výchozí nastavení hodnoty pro výpočet MM. Tato hodnota může udávat %, Loty, nebo fixní částku. 
Tato hodnota se dá měnit přímo v panelu na grafu. 

otherMoneyForMM

Funkce, která umožňuje zahrnout do obchodování peníze, které nemáte přímo na trading účtu u Brokera.
Peníze můžou být v bezpečí na Vašem bankovním účtu a u Brokera mít jen část peněz pro přímé obchodování a pro nutné pokrytí marží a poplatků, ale výpočet velikosti pozice může počítat i s těmito penězi. 

Pokud zde nastavíte hodnotu větší než nula, panel bude automaticky zahrnovat tuto hodnotu pro výpočet MM. 

useAdvanceOrderSet

Pokud je funkce povolena (TRUE) panel funguje v režimu RRR a umožňuje výpočty pozic pro jednotlivé MM. 

Pokud je funkce vypnutá (FALSE) panel nepracuje s MM funkcemi a je možné pouze otevírat pozice na základě Lotů, není také nutnost zadávat SL atd. Je také nutné určit směr požadovaného obchodu (Buy/Sell) což se provádí stiskem klávesy „o“ na vaší klávesnici. 

Pro fungování v Dreamers.Family není režim FALSE podporován a může způsobovat problémy s přenosem obchodů v rámci přenosové soustavy. 

changingMMvalueAccordingToRisk

TRUE –  Automaticky počítá hodnoty Risku a Profitu na základě vkládaných hodnot v levém horním rohu grafu.
FALSE – Funkce je vypnutá

whichValueUseForCalculateMM

Způsob výpočtu MM. Tedy odkud se bude brát hodnota, ze které se bude počítat velikost pozice.

Balance – Vypočítá pozici na základě Balance

Equity – Vypočítá pozici na základě Equity 

Free_Margin – Vypočítá pozici na základě Free Margin

Max_Of_The_Three_Above – Vypočítá pozici na základě nevyšší hodnoty z Balance, Equity, nebo Free Margin

Min_Of_The_Three_Above – Vypočítá pozici na základě nejnižší hodnoty z Balance, Equity, nebo Free Margin

Use_Whole_Free_Margin_For_Order_only_Once – Umožní Otevřít pozici s maximální možnou lotáží, kterou vám dovolí Váš FreeMargin a páka.

Fix_Cost – Vypočítá pozici na základě velkosti zadané částky v měně účtu. Např. Máte účet v CZK a zadáte 1000, znamená to, že se vypočítá velikost pozice pro 1000 CZK. 

TextInCommentForRepeatedOrderForWholeMargin

parametr , který definuje text, který když se objeví v commentu aktivního orderu a zároveň je nastaven parametr whichValueUseForCalculateMM na Use_Whole_Free_Margin_For_Order_Only_Once, tak pak k tomu aktivnímu orderu začne panel automaticky přikupovat, tedy začnou se vytvářet další a další ordery z nove vzniklého free marginu, samozřejmě pokud cena jde našim směrem. Tyto nove ordery mají stejný comment, SL a TP jako první order a to taky proto, aby když se Vám takto vytvoří automaticky třeba 50 nových orderu, tak aby jste jejich TP a SL mohli lehce měnit jen změnou na jednom z nich.

useAutoCorrectionOfSlAndTpForOrdersWithTheSameComment

hromadná změna SL a TP, když je splněna tato podmínka:
musíme mít alespoň dva aktivní ordery, stejného typu(buy nebo sell), se stejným SL a taky TP a ještě stejným commentem. Pak když přibude další order se stejným typem a commentem, tak ty předchozí už vytvořené ordery se mu přizpůsobí z hlediska SL a TP. Taktéž, když máme tři a vice orderu se stejným typem, SL,TP a commentem, tak pokud SL nebo TP změníme na jednom z nich, tak se změna také projeví i na všech ostatních.

orderPreparationColor

Barva přípravných čar pro otevírání obchodu. 
Přípravnou čáru vyvoláte klávesovými zkratkami a po jejich nastavení stisknete tlačítko „order“ a otevře se požadovaný obchod

Klávesa pro Stoploss –            „S“
Klávesa pro TakeProfit –        „T“
Klávesa pro čekající pokyn – „P“

orderOpeningArrowBuy

Barva šipky pro Buy obchody

orderOpeningArrowSell

Barva šipky pro Sell obchody

howManyAutomaticallyGeneratedTP

Určuje, kolik Takeprofit linek se má automaticky nakresli v přípravném modu otevření obchodu. Počet linek lze také upravovat stisknutím příslušného čísla na numerické klávesnici.  
Např. stiskem 4 se vygenerují 4 TP linky.. opětovným stiskem na 3 se změní počet na 3 TP linky atd…

Přidáváním TP linek také dochází k automatickému dělení pozice. 

rrrAutomaticallyGeneratedTP

Určuje, o kolik R se vždy posune samotná TP linka v rámci RRR v přípravném modu otevření obchodu. 
např. RRR 1:1, RRR 1:2, RRR 1:5 atd… 

sendWaitingOrdersToATR

True – panel odesílá čekající příkazy do systému ATR(DF Portál)
False – panel neodesílá čekající příkazy do systému ATR(DF Portál)

closeButtonMode

Close Button slouží k uzavírání obchodů stiskem tohoto tlačítka. 

Tlačítko Close má také přepínač módů:

ACTIVE – Pouze pro obchody v aktivním okně grafu
LAST – Pouze pro poslední otevřený obchod
PROFIT – Pouze pro obchody, které jsou v profitu
LOSS – Pouze pro obchody, které jsou ve ztrátě
WAIT – Pouze pro čekající pokyny
ALL –  Pro všechny obchody

ForOrdersWithPanelMagicNumberAndCurrentSymbol – Zahrnuje obchody konkrétního MagicNumber a obchody na aktuálně otevřeném(aktivním) okně grafu.

OnlyForOrdersWithPanelMagicNumber – Zahrnuje pouze obchody konkrétního MagicNumber

ForAllOrders – Zahrnuje všechny otevřené obchody

slForAutomaticsOrderInPoints

Velikost Stoplossu pro rychlý čekající obchod, který se aktivuje klávesovou zkratkou „o“. Open Price se stanovuje od polohy kurzoru na grafu

tpForAutomaticsOrderInPoints

Velikost Stoplossu pro rychlý čekající obchod, který se aktivuje klávesovou zkratkou „o“. Open Price se stanovuje od polohy kurzoru na grafu

WatchList Settings // Nastavení seznamu sledovaných trhů

Funkce WatchList umožňuje oddělit sledování všeho a sledování jen toho co Vás jako tradera opravdu zajímá…

Watchlist se aktivuje/ deaktivuje kliknutím na ikonu oka v panelu

Můžete trhy označovat a barevně rozlišovat, podle Vašeho uvážení a smyslu. Obarvování názvů trhů se provádí opakovaným klikáním na daný název trhu, kdy si vyberete příslušnou barvu, kterou máte přednastavenou v parametrech panelu. (např. Long trhy – zelené, Short trhy – červené atd..) 

Můžete také využít klávesové zkratky: 

Klávesa „F“ – Zobrazí pouze všechny trhy, z vašeho seznamu, které obsahují první měnu aktuálně nastaveného trhu.
např. Jste na EURUSD a po stisku „F“ se zobrazí všechny páry obsahující EUR  atd.. opětovné stisknutí „F“ vrátí zobrazení do normálu

stringOutFromSymbol

Definování přípony názvů párů používané jednotlivými Brokery. 
_ECN je v rámci DF jediná podporovaná. 

Symbols

Seznam symbolů(trhů), které chcete hromadně importovat do panelu. Stačí vypsat názvy (napr. EURUSD;GBPUSD;CL;BTCUSD….atd…) oddělené středníkem a do „command pole“ panelu vepsat příkaz:   cmd;showsymbols a poté potvrdit stiskem tlačítka TRADE

sortSymbolsByAlphabet

True – Řadí symboly podle abecedy
False- Neřadí symboly podle abecedy

showMaxNumbersSymbolsInWL

Číslo uvádějící maximální počet symbolů v panelu.