Investorský program

Dreamers Family investice

Investorský program projektu Dreamers Family je novinka, která byla spuštěna v dubnu 2020 a vychází čistě ze svého vývoje a celkové myšlenky tvůrců tohoto projektu. Do investorského programu se zapojí každý trader, který prokáže svou způsobilost a může tak zhodnotit své nasbírané zkušenosti nejen na účtech s vlastními penězi, ale také s penězi investorů.

Každý trader je v Dreamers Family podrobován testování, zkoušení jeho traderských vlastností a připravenosti starat se v budoucnu zodpovědně o svěřené finance investorů. Toto testování probíhá již od počátků, kdy se trader přihlásí do našeho projektu a má možnost se zdokonalovat a připravovat tak, aby zvládl veškeré aspekty tradingu, které jsou pro profitabilního tradera třeba. Tedy zisková konzistentnost a psychická odolnost vůči nástrahám tradingového odvětví.

Tradeři jsou poté zapojeni do kvalifikačního procesu, kde po splnění čeká možnost zapojit se do Elitního týmu, který je přímo napojen na investory. Tato kvalifikace ověří připravenost každého tradera po všech stránkách, kde trader musí během 6 měsíců plnit nastavené cíle. Toto období je také jistota, že plnění nebylo nijak náhodné, ale je důkazem konzistentnosti a vyspělosti jednotlivých traderů.

Základní informace

Samotná činnost traderů není náhodná a jednotlivci fungují jako team, tedy i přes rozdílné techniky, které zajišťují určitou diverzifikaci rizika. Musí dodržovat základní pravidla, které jsou interně nastavena a důsledně hlídána.

Jedná se o tyto interní pravidla:

  1. Vstupů do trhů
  2. Výstupů z trhů
  3. Hodnocení rizik
  4. Money Management
  5. Scénáře plnění a reakce na vzniklá rizika jednotlivých činností 

Jedná se o soubor pravidel, která zajistí, aby investované prostředky byly co možná nejvíce ochráněny před možnými negativními dopady. Tyto pravidla jsou striktně interní a znají je pouze tradeři elitní skupiny a v Dreamers Family tyto pravidla vnímáme jako naše know-how, které patří k důvodům, proč by měl investor spolupracovat právě s námi, což nám dává více výhod oproti konkurenčním programům, kterých je v tomto odvětví dostupných celá řada a řadí nás díky tomu na nejvyšší úrovně poskytování investičních strategií.

Na rozdíl od spousty ostatních investičních programů je náš program díky spolupráci s nejvýznamnější a plně licencovanou broker společností Purple Trading. Prostředky jsou pod ochranou regulátorů, kteří dohlížejí na transparentnost veškerých činností spojených s investicemi a jejich zhodnocování.

Popis strategie

Strategie je postavena tak, aby se jí mohli zúčastnit jak drobní, tak i větší investoři.
Investice začínají na 1000 Kč, což umožňuje si investování nejdříve vyzkoušet a později se třeba rozhodnout o navýšení investice. To dává prostor k vybudování neocenitelné věci, která mezi našimi tradery a investory musí vzniknout a to je DŮVĚRA.

Na důvěře v našem programu si velice zakládáme a je pro nás důležité, aby investoři věděli, že jejich peníze svěřené do našeho programu jsou opravdu v co možná největším bezpečí. Díky striktním a přísným pravidlům a nutnosti týmové spolupráce mezi jednotlivými tradery, není možné, aby bylo s investicemi zacházeno lehkovážně a byly tak podrobovány rizikovým operacím, které by vedly k nežádoucím ztrátám.

Investice nejsou nijak časově omezené a můžou být z programu kdykoli vyjmuty, nebo může být investice snížena či naopak navýšena. Je tedy plně v kompetenci investora, jak bude se svými prostředky v rámci našeho programu nakládat. Což také dává investorovi možnost řídit své vlastní riziko investic, tím kolik bude reálně investovat.

Základní parametry strategie:

  • Minimální vklad je 1000 Kč
  • Veškeré obchody jsou realizovány v rámci DREAMERS money managementu, který je postaven na progresivním RRR systému, který zajišťuje růst geometrickou řadou.
  • Zhodnocení počátečního vkladu se předpokládá na více jak 50%.

Jak začít investovat

*Mám účet u Purple Trading

AnoNe

*Jakou máte finanční páku?

Nemám1:301:1001:400

INFORMACE

Pokud máte zájem o náš Investiční program, prosím vyplňte a odešlete žádost.

Po přijetí vaší žádosti vás budeme kontaktovat.