DF Ověřovací Zkouška

Pravidla DF Ověřovací Zkoušky

Ověřovací Zkouška dává našim traderům potřebnou důvěryhodnost, která vede dále k úspěšnému trading byznysu. Můžete se tak i stát uznávaným Providerem, který poskytuje své obchody celé naší komunitě a to je pak další velice zajímavé zhodnocení Vaší práce. Stačí dokázat, že na to Máte.

Testovací Fáze 1 - Demo účet

Vratná kauce 150 EUR
10 000EUR
 • Požadovaný Profit : 1000 EUR (10%)
 • Maximální pokles :   -500 EUR (5%)
 • Splnění ověřovací fáze : 90 dnů
 • Bez dalších omezení
      Při splnění, vrácení kauce 50 EUR 
Aktivovat Ověřovací Zkoušku

Testovací Fáze 2 - Demo účet

.
10 000EUR
 • Požadovaný Profit : 1000 EUR (10%)
 • Maximální pokles :   -500 EUR  (5%)
 • Splnění ověřovací fáze : 90 dnů
 • Bez dalších omezení
      Při splnění, vrácení kauce 100 EUR 

Fundovaný Účet

.
10 000EUR
 • Splněna Fáze 1 a 2
 • Maximální pokles : -500 EUR (5%)
 • Provize 80% z vytvořeného profitu
 • Výplaty zisků dle individuální dohody
 • Ztráty kryjeme my
 • Bez dalších omezení

V případě zrušení účtu vyplácíme odstupné až 250EUR (viz podmínky uvedené níže)

Jaké musím splnit podmínky?

– Musíte být Registrovaný v projektu Dreamers.Family.  Pokud nejste proveďte ZDE
– Pro aktivaci Reálné Ověřovací Zkoušky stačí jen složit vratnou kauci a poté Vám bude Zkouška aktivována naším správcem.
– Jako člen DF si můžete samozřejmě zdarma a neomezeně zkoušet plnění  DEMO Ověřovací Zkoušky nanečisto v rámci našich systémů. Tu si jednoduše aktivujete sami ve vašem profilu.  
   

Složením vratné kauce pro ověřovací zkoušku, souhlasíte s těmito pravidly a dáváte na vědomí, že je plně chápete.  

AKTIVACI OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY PROVEĎTE NA TÉTO STRÁNCE


Jak vypadá ověřovací proces?

Proces ověření je ve 2 testovacích fázích, kdy je třeba pro každou fázi splnit požadovaný limit profitu a nepřekročit limit ztrát.
Nejsou žádná další omezení typu: minimální počet dnů, obchodování přes zprávy či držení pozic přes víkend.


Limity a Omezení : 

1. Testovací Fáze probíhá na Demo účtu 10 000 EUR
Požadovaný profit: 1000 EUR
Maximální ztráta:   -500 EUR
Maximální období plnění: 90 dnů

Po splnění, tedy dosažení limitu profitu kontaktujte správce pro převedení do Fáze 2 a bude Vám vrácena část kauce: 50 EUR
Zahájení 1.Testovací fáze je ihned po jejím zřízení správcem.

2.Testovací Fáze probíhá na Demo účtu 10 000 EUR
Požadovaný profit: 1000 EUR
Maximální ztráta:    -500 EUR
Maximální období plnění: 90 dnů

Po splnění, tedy dosažení limitu profitu kontaktujte správce a bude vám zřízen Fundovaný účet s 10 000 EUR  a bude Vám vrácena zbývající část kauce: 100 EUR
Zahájení 2.Testovací fáze je ihned po jejím zřízení správcem.

Fundovaný Reálný účet 10 000 EUR
Maximální ztráta: -500 EUR
Výplata 80% zisků dle individuální dohody
Ztráty kryjeme my
Pravidla pro fundovaný účet jsou platná ihned po jeho zřízení. 


 Kauce a její vrácení :

V rámci ověřovacího procesu se vybírá vratná kauce, která je vratná dle následujících podmínek.
Výše kauce pro účet 10 000 EUR je stanovena na 150 EUR, která je splatná před zahájením ověřovacího procesu 1.Fáze

Dokončení 1.Fáze – Vrácení kauce v celkové výši (50EUR)
Dokončení 2.Fáze – Vrácení kauce v celkové výši (100EUR) 
Nedokončení ověřovací Fáze kauce propadá v plné výši či jejím nevyplaceném zbytku a to buď dosažením Maximální ztráty jednotlivých fází, nebo překročením maximální doby plnění 90 dnů.


 Zaznamenávání a nakládání s obchody :

Veškeré záznamy obchodů a jejich započítávání do plnění ověřovacích fází či ovládání fundovaného účtu  probíhá skrze systémy projektu Dreamers Family.
Veškeré obchody je tedy nutné přenést skrze nástroj DF sender a započítávají se tak pouze 100% přenesené obchody. 
Veškeré přenosy je nutné realizovat z účtů Purple-Trading, nezáleží však na tom zda se jedná o LIVE účet či DEMO účet. 
Pokud se obchod nepřenese skrze přenosovou soustavu do DF systémů, nebude započítán do plnění a to z jakýchkoli důvodů. Kontrola přenesených obchodů a stav plnění je dostupné  na DF portále v sekci Ověřovací Zkouška. 


Systém plnění ověřovací zkoušky :

Ověřovací zkouška má svá specifika, která je nutné dodržovat. 

1. Plnění limitů probíhá pouze v systému Risk Reward Ratio (RRR).
2. Limit maximální ztráty RRR je nastaven na -5R s hodnotou R=100 EUR

Pokud  tedy uživatel přenese obchod pomocí senderu do DF systému, automaticky se započítává obchod o velikosti 1R s hodnotou 100 EUR. Pokud chce uživatel nižší hodnotu než 100 EUR, musí to provést snížením velikosti R. 

Příklad: Trader chce riskovat 50 EUR na každý obchod. V senderu tedy musí nastavit velikost R na hodnotu 0,5, tím se z původního R za 100 EUR přenese pouze polovina R, tedy 50 EUR. 
Snižování/navyšování R je plně v kompetenci tradera a je na pouze na něm jaký Money Management si zvolí, je omezen pouze maximální povolenou ztrátou -5R.

Limit zkoušky podléhá systémové odchylce až 1% na limitu maximální ztráty, kdy může systém zamezit dalšímu obchodování v rozmezí hodnot 9500 – 9505 EUR. V tomto rozsahu může být zkouška systémově ukončena. 

Upozorňujeme, že v rámci plnění může docházet k rozdílům, mezi vstupními hodnotami zamýšleného obchodu a hodnotami, které se změní vlivem přenosové soustavy. 
Vždy platí pouze přenesené hodnoty tak jak je systém zaznamená a jedině ty jsou započítávány do plnění ověřovací zkoušky.
Největší vliv mají hodnoty přenášené pod 1R, tedy pokud dělíte v rámci plnění samotné R(např 0,25, 0,3 atd.. ) může v krajních mezích dojít až k nepřenesení obchodu. Vždy je tedy nutné si přenos po zadání obchodu zkontrolovat v systému a případně učinit korekci hodnot, aby se obchod přenesl správně. 

 


Zrušení fundovaného účtu a vyplacení odstupného:

Účet může být zrušen za těchto podmínek:

1. Dosažení limitu maximální ztráty(-500EUR)
2. Trader nedosáhne limitu maximální ztráty(-500EUR) a zároveň ve třech po sobě jdoucích měsících nevytvoří žádný zisk.
3. Trader je na Fundovaném účtu 3 měsíce neaktivní
4. Po dohodě s traderem, který nechce již nadále využívat poskytování fundovaného účtu.

Vyplacení odstupného u rušených účtů probíhá za těchto podmínek:

1. Fundovaný účet je po všech uzavřených obchodech v zisku, dojde k vyplacení 80% zisků + 250 EUR.
2. Fundovaný účet je po všech uzavřených obchodech ve ztrátě nepřesahující -500 EUR, bude vyplaceno 50% ze zůstatku maximální ztráty. (např. ztráta je -150EUR, výplata 50% zbývajícího limitu je 175EUR )
3. Fundovaný účet dosáhl limitu maximální ztráty (-500EUR), v tomto případě se odstupné nevyplácí.

 


Opakování zkoušky a zvýhodněná cena

Pokud Vám vypršel časový limit zkoušky 90 dnů, nic se neděje a můžete zkoušku kdykoli opakovat. Pokud v rámci ověřovací zkoušky nedošlo během 90 dnů k zásahu limitu maximální ztráty, Můžete si opakování zařídit se slevou na vratnou kauci.

Také nemusíte čekat 90 dnů na možnost koupit si novou ověřovací zkoušku. Můžete stávající zkoušku kdykoli ukončit a dle aktuálního zůstatku si pořídit novou zkoušku se slevou na kauci. 

Výše slevy se vypočítá na základě skutečného zůstatku testovacího účtu dle následující tabulky:

Vrácení kauce u opakované Ověřovací Zkoušky probíhá dle její výše viz tabulka: 

Platnost snížené kauce je platná 14 dnů od ukončení předchozí reálné ověřovací zkoušky. Využití slevy kauce opakované Ověřovací Zkoušky je možné využívat opakovaně. 


Časté dotazy

Co když splním Testovací Fáze dříve, než za 90 dnů?

Plnění není omezeno, 90 dnů je maximální limit. Jakmile budete mít splněn limit profitu, stačí kontaktovat správce, aby Vám aktivoval další Testovací Fázi, nebo přímo Fundovaný účet. Nezáleží zda splníte za týden či za jeden den.  

Jak dlouho trvá zprovoznění výzvy?

To primárně záleží na vytížení správce. Nicméně výzva je obvykle připravena do 24h od zaplacení Kauce. 

Kdy musím začít s testovací fází?

 Plnění začíná vytvořením testovací fáze správcem. To platí i pro samotný Fundovaný účet. 

Co se stane, když Ověřovací Zkoušku nesplním do 90 dnů?

Ověřovací zkouška se po 90 dnech ukončí a kauce bohužel propadá. Máte Však  nárok na opakování zkoušky se slevou na kauci.  Výše slevy se vypočítá podle vašeho zůstatku z minulé zkoušky. Pokud se Vám tedy dařilo a jen Jste nestihli splnit potřebný profit, Můžete zkoušku opakovat s výraznou slevou. 

Výše slevy se určuje dle následující tabulky a podrobná specifikace je uvedena v pravidlech Ověřovací Zkoušky.

Kdy mám nárok na odstupné až 250 EUR ?

250 EUR je maximální výše odstupného, Máte k dispozici ihned po získání nároku a zřízení Fundovaného účtu správcem. 
Jedná se o 50% našeho rizika, které rovnou převádíme na Vás jako tradera. Zamezujeme tím stavu, kdy trader nic neriskuje což se nám jeví jako špatný stav. 
Tato částka je vybratelná pouze v případě zrušení Fundovaného účtu, kterou Můžete provést kdykoli po jeho zřízení a podléhá pravidlům výplaty odstupného, díky kterým je stanovena i přesná částka.