Upozornění 

Všechny informace poskytované  na webu DREAMERS.FAMILY jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neposkytujeme finanční poradenství ani investiční doporučení. Veškeré informace na webu DREAMERS.FAMILY představují pouze subjektivní názory autorů a uživatelů webu DREAMERS.FAMILY, kteří zde publikují. Nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na tomto webu DREAMERS.FAMILY, v kurzech, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích, v článcích, v online kurzech, přidružených sociálních sítích(facebook,telegram,instagram,youtube) či v příspěvcích uživatelů  zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Rozhodnutí obchodovat na burze s finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškeré nástroje,scripty,software a veškeré ostatní nástroje používané či stažitelné přes web DREAMERS.FAMILY jsou určeny pouze ke studijním účelům na demo účtech a každý uživatel si nese plnou odpovědnost za jejich užití.

 

 Členství:

1.Členem skupiny Dreamers je každý, kdo se zaregistruje na stránkách DREAMERS.FAMILY

2.Od každého člena se čeká jakékoli minimální zapojení a snaha být aktivním a přínosným členem komunity.

3.Každý nově registrovaný účet bude na začátku v režimu SUSPENDED tzn. Že bude mít omezený přístup k některým funkcím portálu. Pro plné zprovoznění  účtu postupujte dle návodu, který najdete ve svém profilu na portále dreamers.family

4.S plně aktivovaným účtem bude každému přidělen také MT4 účet na kterém bude možno plnit podmínky portálu dreamers.family

5.MT4 účet expiruje po měsíční neaktivitě. Pokud tato skutečnost nastane, bude také suspendován samotný účet na portále dreamers.family. O opětovnou aktivaci je možné znova požádat správce  

 

Trading úrovně

Na portále Dreamers.family existují 3 úrovně do kterých se uživatelé mohou zařadit.

 

1.BASIC - základní - každý uživatel začíná vždy v této úrovni, nebo sestoupením z úrovně PROBATION 

2.PROFI - profesionální - do této úrovně se může uživatel zařadit splněním nastavených pravidel v BASIC úrovni

3.PROBATION - profi v podmínce - do této úrovně se může uživatel zařadit nesplněním podmínek v PROFI úrovni.

 

Trading úrovně - Pravidla


Každý uživatel má možnost si zvolit formu plnění limitů, buď v bodech, nebo v RRR.
Primárně je pro všechny nastaveno plnění v RRR, pokud chce uživatel jinou formu plnění musí kontaktovat správce

Pravidla pro kvalifikaci v bodech

 Uživatel Trading úrovně:

 

BASIC

- uživatel se snaží každý měsíc obchodovat tak, aby splnil nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v bodech, počítaných z obchodů, které provádí na demo účtu přiděleném k tomuto účelu na platformě MT4.Sledované období jsou vždy poslední 3 měsíce.

Limity pro BASIC :

1 měsíc - Limit pro zisk: 600 bodů -  Limit pro ztrátu: neomezený

2 měsíc - Limit pro zisk: 600 bodů -  Limit pro ztrátu: -1000 bodů

3 měsíc - Limit pro zisk: 600 bodů -  Limit pro ztrátu: -600 bodů

Splněním všech těchto podmínek za sledované období bude uživatel zařazen do úrovně PROFI.V opačném případě zůstává úrovni  BASIC .

 

PROFI

 - uživatel musí každý měsíc splnit nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v bodech

Limity pro PROFI:

Každý měsíc - Limit pro zisk: 600 bodů -  Limit pro ztrátu: -600 bodů

Splněním těchto podmínek zůstává uživatel v PROFI úrovni.V opačném případě bude zařazen to úrovně PROBATION.

 

PROBATION - uživatel musí v daném období(měsíci), kdy do této úrovně vstoupí splnit nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v bodech.

Limity pro PROBATION:

Aktuální měsíc - Limit pro zisk: 600 bodů -  Limit pro ztrátu: -600 bodů

Splněním těchto podmínek bude uživatel zařazen zpět do PROFI úrovně.V opačném případě bude zařazen do úrovně BASIC .
Pravidla pro kvalifikaci v RRR

Uživatel musí v tomto systému zadat velikost SL před otevřením samotného tradu.Tímto systém získá informaci o velikosti R, které pak sleduje.Nezáleží tedy na velikosti SL.

Například pokud uživatel otevře trade se SL 20 pips a TP nastaví 1:1 bude v případě zasažení TP vyhodnoceno jako +1R.


 Uživatel Trading úrovně:

 

BASIC

- uživatel se snaží každý měsíc obchodovat tak, aby splnil nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v RRR, počítaných z obchodů, které provádí na demo účtu přiděleném k tomuto účelu na platformě MT4. Sledované období jsou vždy poslední 3 měsíce.

Limity pro BASIC :

1 měsíc - Limit pro zisk: + 5R -  Limit pro ztrátu: - 5R

2 měsíc - Limit pro zisk: + 5R -  Limit pro ztrátu: - 5R

3 měsíc - Limit pro zisk: + 5R -  Limit pro ztrátu: - 5R

Splněním všech těchto podmínek za sledované období bude uživatel zařazen do úrovně PROFI.V opačném případě zůstává úrovni  BASIC .

 

PROFI

 - uživatel musí každý měsíc splnit nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v RRR

Limity pro PROFI:

Každý měsíc - Limit pro zisk: + 5R  -  Limit pro ztrátu: - 5R

Splněním těchto podmínek zůstává uživatel v PROFI úrovni.V opačném případě bude zařazen to úrovně PROBATION.

 

PROBATION - uživatel musí v daném období(měsíci), kdy do této úrovně vstoupí splnit nastavené limity pro zisk a pro ztrátu v RRR.

Limity pro PROBATION:

Aktuální měsíc - Limit pro zisk: + 5R  -  Limit pro ztrátu: - 5R

Splněním těchto podmínek bude uživatel zařazen zpět do PROFI úrovně.V opačném případě bude zařazen do úrovně BASIC . 

Pravidla pro všechny úrovně:

Maximální počet otevřených obchodů na jednom páru : 2 včetně čekajících pokynů

Maximální celkový počet obchodů v jednom dni : 4 včetně čekajících pokynů

Minimální počet obchodních dní: 5 

Pro všechny úrovně platí vždy konečný výsledek za dané období(měsíc)

Počet obchodních dnů respektive začátek a konec měsíce  určí vždy správci(nemusí se přesně shodovat s kalendářním měsícem)

Výhody vyplývající ze zařazení do jednotlivých úrovní.

 

BASIC

- přístup k veškerým vzdělávacím materiálům

 - přístup ke sdíleným analýzám a obchodům ostatních uživatelů všech úrovní.

 - přístup k nástrojům určených pro tuto úroveň

 

PROFI

- přístup k veškerým vzdělávacím materiálům

 - přístup ke sdíleným analýzám a obchodům ostatních uživatelů všech úrovní.

 - přístup k nástrojům určených pro tuto úroveň

 - možnost otevřít reálný obchodní účet s VIP podmínkami

 

PROBATION

- Stejné podmínky jako PROFI

 

Broker:

Abychom mohli pro naše členy Dreamers.family dostat ty nejlepší možné podmínky, bylo nutné navázat spolupráci s těmi nejlepšími, kteří na našem trhu působí.

Dreamers.family oficiálně spolupracuje s Purple Trading. Veškeré info o tomto brokerovi se dozvíte na jejich stránkách www.purple-trading.com

 Jako trader PROFI úrovně, máte možnost otevření ECN obchodního účtu s VIP podmínkami (tabulka typů účtů je zde), dle následujících podmínek:

-Na VIP podmínky mají nárok nový i stávající klienti Purple. Podmínka je jen zařazení do PROFI úrovně portálu dreamers.family

-Pokud VIP podmínky dostanete jako PROFI a následně budete zařazeny do úrovně BASIC, budou podmínky Vašeho účtu změněny na podmínky ,které jste jako stávající klient měl před vstupem do PROFI,  nebo jako nový klient dostanete podmínky  PRIME. Opětovným návratem do úrovně PROFI znovu dostanete VIP podmínky. Toto je vyhodnocováno vždy na konci každého období-měsíce.

 

Podmínky ochrany osobních údajů a zpracovatelská smlouva

 


V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných

aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. Ochrana osobních údajů


 1.           Totožnost a kontaktní údaje správce

 

 1.1.   Správcem Vašich osobních údajů je Jan Hampejs (dále jen „správce“).

 1.2.     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty dreamersforexgroup@gmail.com, telefon +420 773010533.

 1.3.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 2.          Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 

 2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

 3.          Účel zpracování osobních údajů

 

 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání různých informačních sdělení a případnou komunikaci správce s  Vaší osobou.

 3.2.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 4.          Doba uložení osobních údajů

 

 4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

 5.          Další příjemci osobních údajů

 

 5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra.

 

 6.          Práva subjektu údajů

 

 6.1.   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 6.2.     Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš  souhlas se  zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu  dreamersforexgroup@gmail.com.

 6.3.     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 6.4.     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.


Zpracovatelská smlouva

 

1.            Totožnost a kontaktní údaje správce a zpracovatele

 1.1. Poskytovatel (Jan Hampejs) je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů, tedy návštěvníků webu Uživatelů, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (provozovatel webu) je správcem těchto údajů.

 1.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na webu dreamers.family

 

2.            Rozsah zpracování osobních údajů

 

 2.1.Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.2 - 2.10. těchto podmínek ve Zpracovatelské smlouvě.

 2.2. Poskytovatel zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele.

 2.3. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje v rozsahu běžných osobních údajů.

 2.4. Poskytovatel bude v rámci automatizovaného zpracování osobní údaje ukládat do databáze uložené na hardwaru Poskytovatele, chránit, zabezpečovat, zálohova, třidit a likvidovat.

 2.5. Poskytovatel vytvoří takové softwarové nástroje, které Uživateli usnadní splnění žádostí klientů Uživatele o výkon práv subjektů údajů stanovených v GDPR, především práva na výmaz, práva na informování a přenositelnost informací.

 2.6. Osobní údaje jsou uloženy pouze na hardwaru Poskytovatele, jeho vlastních serverech nebo jeho spolupracujících partnerů. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

 2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje pro účel poskytování webového řešení dreamers.family

 2.8.    Poskytovatel nebude využívat zpracovávané osobní údaje klientů Uživatele pro vlastní potřebu a za jiným účelem než je plnění smlouvy.

 2.9.     Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat získané osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 2.10.     Uživatel uděluje povolení se zapojením spolupracujících firem, kterou je firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra.

 

 3.          Ochrana osobních údajů


3.1. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu a zálohování uložených osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům nebo k jejich ztrátě.
3.2. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel i spolupracující firma DigitalOcean jakožto správce serverů a provozovatel datového centra. pomocí nich zajišťuje jejich neustálou integritu a zabezpečení proti zneužití.
3.3. Poskytovatel prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele. Které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a spolupracujících firem dle čl. 2.10 těchto podmínek a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.
3.4. Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (například pro zákonné potřeby Policie).

 

Závěrečné ustanovení

 

Kdokoliv má právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 Uživatel se zavazuje, bez zbytečného prodlení, nahlašovat všechny jemu známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek.

 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetových formulářů na stránkách a podstránkách dreamers.family

 Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky v platném znění.

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.května 2019.Provozovatel a správce si vyhlazuje právo tyto podmínky, kdykoli dle potřeby změnit